fbpx
美容瘦身

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩 (Slim Tummy) 奇效震惊业界 | 美容瘦身

受惠于近年生物科技基因编辑技术冒起,有减肥产品开发商近年投入更大资源开发新一代外用性减肚腩 (Slim Tummy) 产品,解决现今产品出现的问题,令瘦身由希望工程变成好似护肤咁简单,颠覆8种现今减肥产品问题,对美容界引起极大的震憾…

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身
2B Into Arm & Body Pro, For Leg & Hip Pro, Qoo10, 2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩

无须内服

旧有内服消腩 (Slim Tummy) 产品因为吸收问题,技术上难以跳出需要内服必然慨事实,导致有很多人会因每日需要服食其他健康产品或药物慨人士,而出现使用困难或成分相冲的问题,但由于近年纳米技术已经成熟,新1代外用HIFU消腩gel亦不再需要内服才能达致成份吸收,是很多减肥人仕住音!

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身

无副作用

以往内服消腩产品功效集中于阻隔排毒,导致很容易出现胃口差,肚泻,胃部不适,皮肤转差等问题!新1代外用性产品,HIFU消腩gel完全解决上述问题,因为其突破性原理为,以钠米化分子将有效消脂收紧成分注入脂肪层,越多脂肪慨地方消脂能量愈高,比旧有内服产品功效更直接,避免了很多不必要的副作用!

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身

无须对应 特定体质

以往不同的内服产品需要对应不同的体质,导致使用人士需要尝试很多不同产品才有机会找出符合自己体质的产品,相反新1代外用性产品,HIFU消腩gel有效成分对准脂肪层,不需对应特定体质,令减肥人士行少好多冤枉路!

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身
2B Into Arm & Body Pro, For Leg & Hip Pro, Qoo10, 2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩

不会反弹

由于传统内服减肥产品,倚赖阻隔排毒清肠功能来取得功效,所以当停止服用的时候往往迎来急速反弹!使用新1代外用性产品HIFU消腩gel便不会出现这个问题,因为其功能系直接消脂和紧实患处组织而不是排毒清肠,令效果更持久,只要小心饮食便不会出现反弹。

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身

如正在使用内服, 效果加倍

当减肥人士希望使用多于一款减肥产品来加速效果,往往都会因为不同的产品成份内服容易相冲而放弃。新1代外用性产品正正可以解决这个问题,即使正在使用内服产品,亦可以同时间使用HIFU消腩gel,达至加速减肥效果,加倍您使用中的减肥产品效果!

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身
2B Into Arm & Body Pro, For Leg & Hip Pro, Qoo10, 2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩

无须花时间按摩做机, 取代HIFU Slim Tummy

旧一代的外涂产品,由于没有纳米技术,只能以按摩精油的方法,令成份尽可能被身体吸收,但由于技术局限,吸收比率会因为按摩手法或多种因素令放果参差,而且有油性产品会很容易堵塞毛孔,令皮肤变差!新1代HIFU消腩gel使用钠米技术,配合非油性配方,可是不需按摩做机情况下,将成分注入脂肪层,亦不会堵塞毛孔,完全解决旧一代的问题。

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身

减淡,避免橙皮纹

市面上大部份产品,都忽略了消脂后部位组织变得松散而导致的橙皮纹问题!使用新1代外用性产品,HIFU消腩gel便不会出现这个问题,因其功能集中于消脂收紧,可以消脂同时收紧皮肤,避免橙皮纹问题。

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身
2B Into Arm & Body Pro, For Leg & Hip Pro, Qoo10, 2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩

近年价钱下降

以往纳米化外涂瘦身产品因技术成本高,而导致售价动辄过千元,但随着近年纳米技术成熟,成本已经已经大幅降低! 120ml HIFU消腩gel今年港币$200内已经有交易,价钱相宜很多!

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身
2B Into Arm & Body Pro, For Leg & Hip Pro, Qoo10, 2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩

网民见证 惊人减肚腩效果

网志所见呀CA*表示自己用之前暴饮暴食暴训,过着猪一般生活,为了keep住身形下了不少苦功,但个性懒,所以会选择一些较轻松的瘦身方法,呀CA*系网志展示新1代外用性产品-2B HIFU消腩gel,「用上2星期的成绩好惊人,真系好钟意!」比起之前用过既无数产品都要好! 腰同手臂加埋真系减左差唔多成吋。

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身
2B Into Arm & Body Pro, For Leg & Hip Pro, Qoo10, 2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩

网红Wing: 唔洗食丸 好安全!

呀Wing比年尾节日洗礼,肥左超多,自从用左2B HIFU消腩gel之后腰位手臂即刻唔同左,Wing最钟意地方系: 每天只需3分钟就可以控制个肚腩仲可以减埋手臂Bye Bye肉!真系正!效果都几夸张短短日子减左成3cm,朋友们!加油!妳地都得架!

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身

网红Inma : 肚腩减得好快

nma 自从2年前生左女女之后都无理过自己身型,结果肚皮变松,只是吃一点点东西后,肚肚就会变得胀胀的,用左2B HIFU消腩gel无耐竟然即刻减到2年积落脂肪,真系好夸张!

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身
2B Into Arm & Body Pro, For Leg & Hip Pro, Qoo10, 2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩

燃脂度 No.1 | 脂肪越厚 燃脂热力越强

2B HIFU消腩gel有一种独特慨效能,就系渠有市面No.1燃脂度,其他瘦身产品会用辣椒发出热力,但往往使用后都只有热力而没有瘦身效果。
而2B的燃脂力就完全唔同,我自己亲自试过将2B同时揸喺手背同埋拜拜肉位,发现只有拜拜肉位置会感受到热力,相反手背完全冇发热感觉,可以证明热力只会针对脂肪位置才会发生反应,脂肪为积聚越厚,热力反应会越强,绝对适合想快速燃脂慨朋友。

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身

科学实证 对美容业界引起震撼

除了网民评价外,更于各项科研数据验证下,证实以外涂使用后脂肪减少情况惊人,而且长期使用更可紧致修型,改善以往产品反弹问题效果,数据令全球美容业界为之震惊,颠覆传统减肥产品必须内服的定律,令减肥产品变得更安全!

減肚腩
減肚腩,▲從右圖更可以觀察到皮下組織明顯收緊,效果更持久!

▲從右圖更可以觀察到皮下組織明顯收緊,效果更持久!

2B Into Arm & Body Pro, For Leg & Hip Pro, Qoo10, 2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩

长居[Qoo10]热卖之选

2B- HIFU消腩gel (2B Into Arm & Body Pro) Qoo10都不时会出现抢购潮,所以如果有兴趣,记得见到有货就要出手,如果唔系等返货好耐嫁!

2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩奇效震惊业界 | 美容瘦身

杨怡私心推介 今年必试

▲楊怡 分享 自己過往2B的親身感受。

2B Into Arm & Body Pro, For Leg & Hip Pro, Qoo10, 2021全新 HIFU消腩gel | 减肚腩
Verified by MonsterInsights