fbpx
美容瘦身

杨茜尧(杨怡)赞烧腩Gel热到弹起

杨茜尧近年人气超强,多间知名品牌都搵佢做代言,据杨茜尧透露,系初头用代言慨2B烧腩Gel,就因为唔了解支Gel而闹出笑话......
杨茜尧

▲穿泳衣的杨怡身型fit到爆,十分吸晴。 (图/IG)

一姐杨茜尧“钱”途无限

杨茜尧演技越嚟越好,粉丝自然越嚟越多,连小编都系渠粉丝之一,所以我都好希望渠“钱”途无限,虽然杨茜尧代言慨品牌好多都好出名,但杨茜尧每次都有试下啲产品先肯接Job,据杨茜尧透露,渠代言慨系亚洲最top外用瘦身品牌2B Alternative,初头正正就因为唔了解支产品,试用慨时候闹出个笑话。

▲杨茜尧越讲越投入,小记听到好似亲历其境咁,真不愧为实力派演员。

热到“弹起”

杨茜尧话系倾紧代言2B期间,有日收早,冲完凉谂住试下支Gel,见支Gel写住不含辣椒素,谂住唔会好劲,就大大片搽上肚腩仔,之后做坐上梳化叹电视,点知两分钟后,突然成个人喺梳化“弹起”,个口不停“哗哗”声咁冲入洗手间,原因系支Gel好劲,热力直情传到入肚腩入面,搞到要即刻入洗手间抹少啲,而家谂起都觉得劲搞笑,不过计小编话再热啲都唔紧要喇,“弹起”好意头丫嘛!

杨茜尧激赞超好用

杨茜尧又话,虽然支Gel劲热,不过渠用完后完全冇敏感,佢仲问返2B啲职员点解会咁热。
原来呢啲系2B慨专利水导发热技术,遇水珠会加热5倍以上,更可循水分深入脂肪层发热,所以冲完凉后用,皮肤表层同皮肤内有充足水分,发热效果会特别劲。

▲阿怡去到边都会袋住呢支法宝旁身。

杨茜尧话而家用落觉得支Gel超好用,吸收又快,又唔会黐漉漉,用完感觉手臂同肚腩结实咗,着衫上镜都靓咗。

▲长期使用2B,所以一直以来阿怡都Keep得好好。 (图/网络图片)

脂肪愈多愈热 燃脂度 No.1

[万宁]长期热卖No.1

在家抗疫修腰 无难度!
呀Wing: 12日 总共减3cm!

呀Wing比年尾节日洗礼,肥左超多,自从用左2B之后腰位手臂即刻唔同左,Wing最钟意2B地方系: 每天只需3分钟就可以控制个肚腩仲可以减埋手臂Bye Bye肉!真系正!效果都几夸张! !短短日子全身减左超过1寸(3cm),朋友们!加油!妳地都得架!

Inma 妈妈: 第1星期 已经起效

Inma自从2年前女儿出世,麒麟臂大肚腩就挥次不去!点知一用2B,只系几日已经开始减紧渠两年积落脂肪,真系好夸张!

呀CA :短短2星期 总共减接近1吋

用上2星期的成绩:
肚腩无节食由25.6 吋 减至 25.2 吋,非常ok!

杨怡坚持用 唔反弹 效果惊人!

长期假日抢断货

小编仲知道自从2B用咗杨茜尧代言之后,搞到好多万宁都卖断货,尤其系杨茜尧最钟意用Into Arm & Body pro 同For Leg & Hip Pro,间间铺唔系冇哂就得返一两支,见到就要快啲喇!
▲小篇系网上发现呢张 万宁现金劵,可以同大家分享
▲查询电话: 24111144

←回到 | 美容减肥目录

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Verified by MonsterInsights